Fotovoltaické systémy pro rodinné domy

Nemovitosti se liší nejen tvarem, velikostí, ale i typem vytápění a spotřebiči. Proto je nutné vypracovat návrh na míru. K tomu je pak třeba provést optimalizaci odběru stávajících spotřebičů tak, aby pracovali souběžně s výrobou nebo s přebytky výroby. 

Nevíte která fotovoltaická elektrárna je pro vás nejlepší, jaké jsou dotace a kolik to vlastně stojí ? Nabízíme pro vaši představu sestavy, které jsou ukázkové a odpovídají již provedeným instalacím. Uvedené sestavy obsahují pouze prověřené certifikované komponenty a materiál.

Plocha
Panely
Výkon
Výroba / rok
Baterie
NZÚ
Dotace
Cena vč. 15% DPH s dotací

FVE – Klasik

Plocha:cca 18 m2
Panely:10 ks
Výkon:2,5 kWp
Výroba / rok:cca 2,5 kWh
Baterie:NE
NZÚ: C 3.4
Dotace: 55 000 Kč
Cena vč. 15% DPH s dotací:80 000 Kč
Vyrobená elektrická energie se využívá pro odběr domácnosti. Dále pak na ohřev užitkové vody, topení, bazénu či napájení klimatizace. Případné přebytky se dodají do sítě.

FVE - Hybrid

Plocha:cca 18 m2
Panely:10 ks
Výkon:2,5 kWp
Výroba / rok:cca 2,5 kWh
Baterie:ANO
NZÚ:C 3.5
Dotace:75 000 Kč
Cena vč. 15% DPH s dotací:114 000 Kč
Vyrobená elektrická energie
se využívá pro odběr domácnosti.
Přebytky se ukládají do baterie.
Baterie zásobuje domácnost při
nedostatečné výrobě / osvitu.

FVE - Hybrid II

Plocha:cca 24 m2
Panely:13 ks
Výkon: 3,38 kWp
Výroba / rok:cca 3,4 kWh
Baterie:ANO
NZÚ: C 3.6
Dotace: 105 000 Kč
Cena vč. 15% DPH s dotací:154 000 Kč
Vyrobená elektrická energie
se využívá pro odběr domácnosti.
Přebytky se ukládají do baterie.
Baterie zásobuje domácnost při
nedostatečné výrobě / osvitu.

FVE - Hybrid III

Plocha:cca 38 m2
Panely:21 ks
Výkon:5,14 kWp
Výroba / rok:cca 5,2 kWh
Baterie:ANO
NZÚ:C 3.7
Dotace:155 000 Kč
Cena vč. 15% DPH s dotací:182 000 Kč
Vyrobená elektrická energie
se využívá pro odběr domácnosti.
Přebytky se ukládají do baterie.
Baterie zásobuje domácnost při
nedostatečné výrobě / osvitu. 

Pro firmy

Při návrh fotovoltaické elektrárny pro nemovitosti, které slouží k podnikatelským účelům, je třeba přihlédnout k několika aspektům. Jedná se hlavně o technický stav objektu, jeho tvar, velikost, typ střechy. Dále pak na odběr spotřebičů, ohřev vody, topení a tepelné ztráty. Z praxe však víme, že jedna z nejdůležitějších podmínek, kterou většina zájemců při kontaktu s naší společností přehlížela, je stabilita odběru elektrické energie. Proto je nutné vypracovat podrobný návrh na míru, kde bude zohledněn odběr spotřebičů nejen v pracovní dobu, ale hlavně mimo. No a samozřejmě taktéž využití v měnících se ročních období. 

Na základě našich nepřeberných zkušeností a referencí, vám rádi se vším poradíme a zdarma posoudíme, zda li je pro vás vyhovující systém pouze pro Ohřev vody, Klasický či Hybrid. Jelikož jsme odborníci, elektrikáři a topenáři pomůžeme i odborně s optimalizací odběru stávajících spotřebičů či s vodo topo. Vypracujeme s vámi podklady pro dotaci a po realizaci jsme nápomocni při jakémkoliv možném problému. Rádi vám předložíme seznam našich referencí nebo přímo zprostředkujeme návštěvu, kde se můžete přesvědčit o kvalitě naší práce po několikaletém provozu. 

Ostrovní provoz

Ostrovní provoz fotovoltaické elektrárny se využívá v oblastech, kde není možnost připojení do sítě. Je to v podstatě hybridní elektrárna, která ale není vodivě spojena s distribuční sítí. S velikostí elektrárny a záložní baterie, případně jiného zdroje úzce souvisí počet a typ spotřebičů, který bývá omezen.

Obecně vzato, čím větší výkon můžeme uskladnit, tím dokážeme i při nepříznivém vlivu počasí déle napájet spotřebiče.
Správně nadimenzovaný objekt je pak úplně soběstačný a k tomu směřuje i vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se pak tento systém instaluje na chaty a lodě.